Oferta medyczna

Detoksykacja po-alkoholowa, po-narkotykowa, po-lekowa.

Polega na usunięciu z organizmu substancji trujących (alkoholu, narkotyków, leków) i stanowi pierwszy krok w walce z uzależnieniem. Zespół abstynencyjny (odstawienny), który pojawia się zaraz po odstawieniu nadużywanej substancji, nie leczony odpowiednio może stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia.
Odtruwanie – detoksykacja powinno być zawsze dostosowane całkowicie do stanu pacjenta i jego indywidualnych potrzeb.
W trakcie leczenia w naszym Ośrodku pacjent przebywa pod fachową opieką doświadczonego lekarza i pielęgniarki przez 1 do 5 dni. Okres i rodzaj farmakoterapii “detoksu” jest uzależniony od stanu klinicznego i wyników badań dodatkowych.
Posiadamy możliwość wyjazdu po pacjenta do miejsca wezwania.

Zapewniamy:

 • indywidualną, domową, sprzyjającą zachowaniu dyskrecji pełną opiekę socjalno-bytową,
 • wyżywienie, z uwzględnieniem zaleceń dietetycznych,
 • opiekę lekarską, pielęgniarską i psychologiczną,
 • diagnostykę medyczną – pełny zakres badań laboratoryjnych, USG – pełny zakres, EKG, inne w razie potrzeby.
 • farmakoterapię dostosowaną do pacjenta,
 • konsultacje lekarzy specjalistów w razie potrzeby,
 • interwencję motywacyjną oraz porady wspomagającą rozwijanie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania problemów,
 • kontynuowanie leczenia poprzez korzystanie z dalszej oferty medycznej i terapeutycznej,

Leczenie uzależnień złożone, z wykorzystaniem środków farmaceutycznych

Porady lekarskie dla osób z uzależnieniem w okresie abstynencji bez psychoterapii.

Wiele Ośrodków po pobycie wydaje swoim pacjentom karty z zaleceniami typu: przyjmuj leki, stosuj dietę, uprawiaj sport, prowadź zdrowy tryb życia itp.
My proponujemy Państwu profesjonalną opiekę lekarską zgodną z określonym profilem problemów. Pacjentów z uzależnieniem i marskością wątroby jest wielu, ale nie każdy wie, że ma np. żylaki przełyku, zaburzenia w układzie krzepnięcia czy cukrzycę.

Proponowana opieka obejmuje:

 • całościowe podejście do zdrowia pacjenta,
 • znajomość historii choroby i zrozumienie potrzeb zdrowotnych pacjenta w okresie abstynencji,
 • zalecenia wykonania określonych badań dodatkowych, (Alab; Diagnostyka; Medcover)
 • w razie potrzeby skierowanie pacjenta na konsultację do specjalisty, z rekomendacją, – umawiamy konkretne terminy wizyt. (współpraca z LUXmed)
 • omawianie możliwych rozwiązań i pomoc w podjęciu decyzji dotyczące zdrowia,
 • profilaktykę: szczepienia (mgr pielęgniarstwa specjalista szczepień), dietetyka (mgr dietetyki), osobisty trener (mgr wychowania fizycznego i rehabilitacji)

Implantacja esperalu i psychoterapia towarzysząca.

Zabiegi wszywania esperalu wykonujemy bezboleśnie w znieczuleniu miejscowym, zgodnie z zasadami chirurgii i przy zachowaniu zasad sterylności.

Jednocześnie zapraszamy do udziału w warsztatach przygotowanych specjalnie dla pacjentów po implantacji pt. „Wszywka to jak urlop dziekański w studiowaniu picia” oraz psychoterapii uzależnień.

Oferta psychoterapeutyczna

Psychoterapia uzależnień.

Proponujemy Państwu terapię w trybie ambulatoryjnym (od poniedziałku do piątku) lub weekendowo (terminy ustalane są indywidualnie), Taki rodzaj leczenia jest najwygodniejszą formą pomocy osobom, które ze względu na ograniczenia czasowe (rodzaj wykonywanej pracy, zobowiązania rodzinne) nie mogą skorzystać z terapii długoterminowej stacjonarnej. (Pobyt w Ośrodku)

Psychoterapia prowadzona jest wg schematu:

Sesje indywidualne: 1-2 / tydzień (1,5 godziny) Realizacja programu: 24-96 tygodni.
Sesje grupowe: (max. 4 osoby) 1 / tydzień (5 godzin) Realizacja programu: 24-46 tygodni.
Mitingi AA: 1 /miesiąc
Opieka sponsora:

Korzystamy dostępnej wiedzy i własnych doświadczeń w zakresie leczenia uzależnień, co znacznie wpływa na skuteczność naszej terapii.

Proponowane przez nas programy terapeutyczne dla uzależnionych zawiera:

 • Diagnozę uzależnienia i autodiagnozę – rozpoznanie objawów choroby przez pacjenta.
 • Identyfikację z chorobą i stratami, które powstały w wyniku picia, brania, grania.
 • Rozpoznanie i radzenie sobie z głodem (przymusem picia, brania, grania).
 • Uczenie się postępowania w sytuacjach zagrażających abstynencji i zapobiegania powstawaniu takich sytuacji.
 • Rozpoznanie i rozbrajanie psychologicznych mechanizmów obronnych.
 • Pracę nad bezsilnością wobec alkoholu, narkotyków, hazardu czy leków.
 • Trening asertywnych zachowań abstynenckich (TAZA).
 • Uczenie się rozpoznawanie sygnałów ostrzegawczych nawrotów choroby i radzenie sobie z nimi.

Terapia współuzależnienia i DDA.

Współuzależnienie, jest mechanizmem przystosowawczym osób bliskich z otoczenia uzależnionego, będące następstwem długotrwałej sytuacji stresowej spowodowanej destrukcyjnymi zachowaniami osoby uzależnionej.

Uczymy:

 • Nowego spojrzenia na uzależnienie, jako chorobę rodzinną oraz wykształcenia nowych postaw i zachowań wobec osoby uzależnionej.
 • Jak pozbyć się emocjonalnej odpowiedzialności za osobę uzależnioną. Jak pomóc osobie uzależnionej dostrzec, że jest chora.
 • Jak pomóc osobie uzależnionej podjąć decyzję o podjęciu leczenia.