Odtruwanie-Detoks

Zespół abstynencyjny jest najniebezpieczniejszym stanem zagrażającym zdrowiu i życiu osoby która postanowiła zerwać z nałogiem. Obawa przed objawami takimi jak powikłania w postaci ostrych psychoz alkoholowych, takich jak majaczenie alkoholowe (delirium tremens), czy ostra halucynoza alkoholowa jest główną przyczyną niepodejmowania leczenia. Należy również pamięta, że u 10-25% alkoholików, w okresie pomiędzy 6 a 48 godzinami od odstawienia alkoholu, mogą wystąpić drgawkowe napady abstynencyjne (padaczka alkoholowa).
Zespół abstynencyjny (odstawienny), który pojawia się zaraz po odstawieniu nadużywanej substancji, nieleczony odpowiednio może stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia.

Detoksykacja

Polega na usunięciu z organizmu substancji trujących (alkoholu, narkotyków, leków) i stanowi pierwszy krok w walce z uzależnieniem.

Odtruwanie – detoksykacja powinna być zawsze dostosowane całkowicie do stanu pacjenta i jego indywidualnych potrzeb.

A w trakcie leczenia pacjent powinien przebywać pod fachową opieką doświadczonego lekarza i pielęgniarki. Okres i rodzaj farmakoterapii “detoksu” jest uzależniony od stanu klinicznego i wyników badań dodatkowych.

Deto24 zapewnia:

  • Opiekę lekarską, pielęgniarską i psychologiczną,
  • Diagnostykę medyczną – pełny zakres badań laboratoryjnych, USG – pełny zakres, EKG, inne w razie potrzeby,
  • Farmakoterapię dostosowaną do pacjenta,
  • Konsultacje lekarzy specjalistów w razie potrzeby,
  • Interwencję motywacyjną oraz porady wspomagającą rozwijanie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania problemów,
  • Kontynuowanie leczenia poprzez korzystanie z dalszej oferty medycznej i terapeutycznej,

„Wieloletnia praktyka z pacjentami uzależnionymi oraz praca w innych Ośrodkach pozwoliła mi stworzyć najlepsze standardy pomocy osobom uzależnionym…”

dr Michał Janczewski

„Odpowiednio dobrany lek oraz celowana psychoterapia pozwala na szybsze i bardziej długotrwałe leczenie uzależnienia…”

dr Paweł Łydziński

„Alkoholizm to problem społecznie złożony. Cierpi nie tylko sam uzależniony ale także jego rodzina, najbliżsi i sąsiedzi…”

mgr Marta Harzyńska

„Płacisz za usługę i jej adekwatny do ceny poziom. Nie stosujemy chwytów marketingowych, nie uczestniczymy w audycjach sponsorowanych.”

mgr Alicja Jankowska

Kontakt

Praktyka Lekarska DETO24
606-501-591
kontakt@deto24.pl